Dagbesteding en reïntegratie.

Dagbesteding en reïntegratie van StraatGeluid is passend voor jongeren die uit vallen, of dreigen uit te vallen. Denk aan uitval op school of werk. Een jongere kan starten na verwijzing van de gemeente of huisarts (Jeugdwet).

Oorzaken van uitval zijn vaak complex. Jongeren zelf lopen soms vast door gevoelens van angst of depressie. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Soms draagt een complexe gezinssituatie bij aan uitval, zoals een scheiding van ouders. Soms verliest een jongere zich in verslaving. Vaak echter komen verschillende factoren samen en valt een jongere daardoor uit.

StraatGeluid begint bij het begin: Met de jongere wordt positief contact gemaakt. Waar de jongere zich thuis voelt, wordt een dagprogramma aangeboden. StraatGeluid heeft hiervoor de beschikking over een eigen loods, een muziekstudio, een ruimte voor grafische vormgeving en meerdere Huiskamers voor jeugd. Een dagprogramma bij StraatGeluid betekent niets moeten, heel veel mogen, respect voor jezelf en anderen, en succeservaring opdoen.

Wanneer dagbesteding stevig staat, komt na een tijdje ruimte voor een reïntegratietraject: Met de jongeren wordt een plan gemaakt voor terugkeer naar school of werk. Zo nodig gebeurt dit in samenwerking met partners, zoals bijvoorbeeld jeugd-ggz of verslavingszorg. Het versterken van eigen kunnen, in positief contact met elkaar, is de succesformule. Waar nodig wordt naast dagbesteding en reïntegratie ook ambulante begeleiding van StraatGeluid aangeboden.

home001
Naar Boven