Level 1 activeren/motiveren!
Level 2 achter laten & nieuw start!
Level 3 eigen keuzes & uitstroom!

Dagbesteding en reïntegratie.

Soms valt een jongere uit op school. Of lukt deelnemen aan het arbeidsproces onvoldoende. Vaak liggen hier meerdere problemen aan ten grondslag die zich uiten op meerdere levensgebieden, zoals thuis en vrije tijd. Jongeren zelf kunnen tegen eigen grenzen aan lopen, welke al dan niet gediagnosticeerd zijn. Daarbij creëren niet- (h)erkende trauma’s een glazen plafond waar een jongere niet zelfstandig doorheen kan breken.

Het systeem waarin de jongere functioneert is soms niet helpend, zoals onvoldoende pedagogische vaardigheden bij ouders. Juist wanneer een jongere beschikbare ouders nodig heeft, laten ouders het dan onbedoeld afweten. Financiële problemen, emotioneel onvoldoende beschikbaar zijn en onvoldoende kennis van specifieke beperkingen zoals hechtingsproblematiek maken dat een jongere thuis en op school steeds meer in een isolement terecht komt. Jongeren vluchten regelmatig in (experimenteel) drugsgebruik. Dat is niet anders dan een ineffectieve coping strategie.

De neerwaartse spiraal in ‘multiproblemgezinnen’ is vaak moeilijk te doorbreken en leidt vroeg of laat tot uitval van de jongere. Eenmaal uitgevallen zijn deze jongeren moeilijk bereikbaar voor professionals omdat ze van de radar verdwenen zijn, waardoor de problematiek verergert. Vaak zijn meerdere type interventies nodig vanuit verschillende expertises onder een duidelijke regie om de weg omhoog weer terug te vinden.

StraatGeluid begint bij het begin en dat is de jongere zelf. In een veilige setting sluit StraatGeluid aan bij de behoefte van de jongere. Waar nodig en noodzakelijk haalt een teamlid van StraatGeluid de jongere thuis op of zelfs uit bed. Door deze dienst aan te bieden kan StraatGeluid garanderen dat de jongere aanwezig is op de locatie.

Wensen en uitdagingen worden stap voor stap in kaart gebracht. Hiervoor heeft StraatGeluid de beschikking over een eigen loods, een muziekstudio, een ruimte voor grafische vormgeving en meerdere Huiskamers. Jongeren kunnen hier hun creatieve talenten ontdekken en werken hands-on aan bijvoorbeeld muziek, een eigen StraatGeluid kledinglijn WhoRyou of aan een plasti-dip of car-wrapping.

Werken gebeurt onder professionele begeleiding, waardoor er fysiek veilig wordt gewerkt in een pedagogisch veilige omgeving, samen met andere jongeren. Daarnaast leren de jongeren door dit aanbod verschillende arbeidsvaardigheden welke toepasbaar zijn voor in de toekomst. Een gedragswetenschapper verbonden aan StraatGeluid adviseert hierin.

Bezig zijn met wat de jongere leuk vindt, wat uit daagt, leidt tot succeservaringen en daarmee tot een voorzichtig herstel van zelfvertrouwen. De dagstructuur bij StraatGeluid helpt de jongere in een gezond dag-nachtritme te komen. Angsten worden langzaam overwonnen, vaardigheden worden aangeleerd en langzaam wint de jongere zijn of haar motivatie terug voor deelname aan de maatschappij. Het aanleren van deze vaardigheden heeft als gevolg dat de stap naar een erkende opleiding of arbeidsparticipatie met succes gerealiseerd kan worden.

Een dagbesteding en reïntegratietraject bij StraatGeluid kenmerkt zich door;

 • StraatGeluid haakt aan bij  de wens van de jongere.
 • StraatGeluid bouwt een werkrelatie op.
 • De jongere werkt aan een gezond dag- nachtritme.
 • De jongere ontwikkelt vaardigheden gekoppeld aan een specifiek doel.
 • De jongere doet kennis op (schoolvakken, kennis sociale kaart, goed burgerschap…)
 • De jongeren ontwikkelt arbeidsvaardigheden in een arbeidsingerichte omgeving van StraatGeluid.
 • StraatGeluid onderzoekt met de jongere een passende stageplekken t.b.v. de arbeidsvaardigheden.
 • StraatGeluid ondersteunt de jongeren in het zoeken naar een vervolgopleiding (Open dagen, intake gesprekken)
 • StraatGeluid biedt de mogelijkheid tot het behalen van bepaalde certificaten (VCA examen)
 • Werkzaamheden vinden plaats midden in de wijk tussen de buurtbewoners.
 • Werkzaamheden gericht op succeservaring wat leidt tot activering.
 • Inzicht en vertrouwen krijgen in eigen kunnen, ontwikkelen van zelfdiscipline.
 • Elk traject is maatwerk. Persoonlijke positieve aandacht is het begin van succes.