Jongerencoaching

Jongerencoaching richt zich met name op jongeren die het niet alleen redden. StraatGeluid neemt altijd de positie in naast de jongere, in het belang van de jongere.

Dagbesteding en Reïntegratie

StraatGeluid begint bij het begin en dat is de jongere zelf. Onder professionele begeleiding sluit StraatGeluid in een veilige setting aan bij de behoefte van de jongere.

Ambulante begeleiding

De ambulant begeleider van StraatGeluid gaat naast de jongere staan, vervult een voorbeeldfunctie en neemt de jongere soms letterlijk bij de hand. Een aantal uur per week trekken zij samen op.

Emotieregulatie door muziek

Emotieregulatie, zoals omgaan met boosheid, verdriet of angst, is voor jongeren vaak lastig. Voornamelijk voor jongeren waarvan de hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Inloop

Jongeren kunnen op vaste dagen en tijden de Huiskamer binnenstappen, waar zij mee kunnen doen aan activiteiten, onder leiding van een creatief docent van Team StraatGeluid.

Voorlichting

Team StraatGeluid geeft regelmatig voorlichting aan basis en voortgezet onderwijs, zorgprofessionals, ouders en natuurlijk jongeren zelf, over tal van onderwerpen.

Workshops

Jongeren maken kennis met een bepaald thema (muziek, sport, cultuur, creatief, gezondheid) en gaan hier actief mee aan de slag onder leiding van een creatief docent van Team StraatGeluid.

Naar Boven