Inloop

Wat is inloop?
Jongeren komen op vaste dagen en tijden in de Huiskamer bij elkaar waar zij zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen onder leiding van een creatief docent van Team StraatGeluid. De creatief docent houdt toezicht en spreekt jongeren aan op gedragsregels. Hiermee wordt een veilige omgeving gecreëerd voor alle bezoekende jongeren. De creatief docent van Team StraatGeluid  inventariseert de behoefte van de jeugd en organiseert samen met de jeugd de openstelling.

Een bijzondere vorm van inloop: meidenwerk. Voor meiden in de leeftijd 10 tot 18 jaar organiseert Team StraatGeluid aparte bijeenkomsten, bij voorkeur in een buurtcentrum of huiskamer. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor meiden. Een vrouwelijke medewerker van Team StraatGeluid besteedt aandacht aan:

  • Specifieke situaties/problemen met betrekking tot meiden
  • Versterken van het zelfbeeld van meiden
  • Seksuele bewustwording en weerbaarheid
  • Grenzen, wensen en intimiteit                                                                                              
  • Problemen thuis, school, pesten
  • Loverboys
  • Eetproblemen
  • Alcohol en drugs
  • Verlies en rouw
  • Veilig internetgebruik

Waarom inloop?
Doordat jongeren naar de inloop komen, zijn zij minder op straat. En wanneer jongeren wel op straat zijn, zijn zij beter aanspreekbaar op hun gedrag. In wijken waar een goede inloop voor jeugd wordt georganiseerd door Team StraatGeluid is minder vandalisme en jeugdoverlast. Een belangrijke succesfactor is dat jongeren uit de anonimiteit worden gehaald, waardoor zij zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag, hun Huiskamer en hun wijk. Bewoners voelen zich hierdoor veiliger op straat. Jongeren zelf waarderen de inloop enorm, omdat de inloop voorziet in de behoefte die alle jongeren hebben; een eigen plek waar je jezelf kunt zijn. Meidenwerk wordt apart ingekocht wanneer de opdrachtgever zorgen heeft over kwetsbare meiden.

Wat levert inloop nog meer op?
Door het intensieve contact tussen StraatGeluid en jongeren leren we de jongeren echt kennen. Het duurt niet lang voordat we weten welke jongeren het moeilijk hebben op school, welke ouders in scheiding liggen, maar ook welke jongere bijvoorbeeld heel goed is in sport of muziek. StraatGeluid signaleert problemen en kansen in een vroeg stadium, betrekt ouders en zorgt dat de jongere aan de slag gaat. Zo nodig wordt geschakeld met de jongerencoach en het netwerk.

Hoe regel ik inloop in mijn wijk?
Graag maakt Team Straatgeluid eerst kennis met u. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Daarna maakt Team StraatGeluid een advies dat aansluit op uw behoefte; op welke momenten in de week moet voor welke jongeren op welke locatie een inloop worden georganiseerd binnen welk budget? Hoe kunnen vrijwilligers/ouders aanhaken? Waar liggen krachten in uw wijk waar u zich nog niet van bewust bent? Team StraatGeluid maakt voor u een plan op maat met daaraan gekoppeld de ureninzet over een bepaalde periode. Zo weet u precies wat u krijgt voor welke prijs. Periodiek ontvangt u rapportages zodat u goed geïnformeerd blijft over de ontwikkelingen.