Workshops

Wat is een workshop?
Jongeren maken kennis met een bepaald thema (muziek, sport, cultuur, creatief, gezondheid) en gaan hier actief mee aan de slag onder leiding van een creatief docent van Team StraatGeluid. In een workshop leert de jongere drie dingen;
1) De jongere leert vaardigheden aan met betrekking tot het thema. Bij een rap workshop leert de jongere een lied/rap maken. De jongere leert het schrijven van zijn eigen teksten, leert  hoe ze rijmschema’s maken en omgaan met de microfoon. De jongere wordt beter in de Nederlandse en Engelse taal. Met als resultaat dat ze genoeg zelfvertrouwen hebben opgebouwd om voor publiek op te treden.
2) De jongere ontwikkelt in de workshops competenties. In de rap workshop leert de jongere met verlies om te gaan door teksten te schrijven over emoties (rouwverwerking), de jongere leert zichzelf positief uiten (letterlijk de juiste woorden kiezen), met teleurstellingen om gaan (wanneer een tekst niet in één keer lukt), wordt het zelfbeeld positiever en neemt de zelfvertrouwen toe (wanneer een lied/rap succesvol af is afgerond) en leer de jongere te reflecteren (teksten van anderen houden de jongere soms een spiegel voor). Jongeren leren dit niet vanzelf; de creatief docent stuurt hierop. Daar waar zinvol maakt Team StraatGeluid de koppeling met het competentiegericht onderwijs.
3) De jongere leert waar zijn interesse/talent ligt. Dit helpt de jongere op jonge leeftijd meer gericht te kiezen om de juiste keuzes te maken binnen hun leven.

Eigenlijk leert een workshop van StraatGeluid de jongere het grote mensenleven aan te kunnen.

Waarom workshops?
Een workshop wordt vooral ingezet zodat jongeren kunnen worden bereikt in de eigen leefwereld, om vanuit daar een bepaald doel na te streven. Vaak biedt de opdrachtgever een workshop aan de jongeren binnen een groter geheel. Bijvoorbeeld als aanvulling op het bestaande onderwijs, als aanvulling op een inloop of als aanvulling op een groepsaanpak. Ook wordt een workshop ingekocht om jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden en talent bij jeugd te stimuleren. Ook worden workshops ingekocht om wijk- en buurtevenementen voor jeugd aantrekkelijk te maken.

Hoe regel ik een workshop?
Graag maakt Team Straatgeluid eerst kennis met u. Op basis van uw wensen adviseren wij vervolgens één of enkele workshops. Belangrijkste graadmeter voor advies is de jeugd zelf. Wat is de leeftijd, achtergrond, et cetera. De prijs van de workshop wordt bepaald door het aantal uur dat de workshop duurt, inclusief voorbereiding. Zo weet u precies wat u krijgt voor welke prijs.

Door Team StraatGeluid ontwikkelde workshops:
Rhythm and Poetry Rap
StraatGeluid JamSessie
Weerbaarheidstraining 
Kunst en Cultuur
Sport en Bewegen
Fit-Kid (Hoe Fit is jou Groep)
Zelfverdediging
Bootcamp op Niveau
Creatief koken  ( voeding advies )
Mixed Martial Arts