Inloop Huiskamers van StraatGeluid.

Jongeren kunnen op vaste dagen en tijden de Huiskamer laagdrempelig binnenstappen, waar zij mee kunnen doen aan activiteiten, onder leiding van een creatief docent van Team StraatGeluid. De Huiskamer is een ruimte, vaak in of bij een wijkcentrum, wat is vrijgemaakt voor jongeren. Soms wordt een Huiskamer gedeeld met andere buurthuisgebruikers, in bijna elke stad of wijk is het weer net een beetje anders.

De creatief docent van Team StraatGeluid houdt toezicht en spreekt jongeren aan op gedragsregels. Hiermee wordt een veilige omgeving gecreëerd voor alle bezoekende jongeren. De creatief docent van Team StraatGeluid inventariseert de behoefte van de jeugd en organiseert samen met de jeugd de inloop.

Door het intensieve contact leert Team StraatGeluid de jongeren echt kennen. Het duurt niet lang voordat we weten welke jongeren het moeilijk hebben op school, welke ouders in scheiding liggen, maar ook welke jongeren bijvoorbeeld heel goed zijn in sport of muziek. StraatGeluid signaleert problemen en kansen in een vroeg stadium, betrekt ouders en zorgt dat de jongere aan de slag gaat.

Doordat jongeren naar de inloop komen, zijn zij minder op straat. En wanneer jongeren wel op straat zijn, zijn zij beter aanspreekbaar op hun gedrag. In wijken waar een goede inloop voor jeugd wordt georganiseerd door Team StraatGeluid is minder vandalisme en jeugdoverlast. Een belangrijke succesfactor is dat jongeren uit de anonimiteit worden gehaald, waardoor zij zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag, hun Huiskamer en hun wijk. Jongeren zelf waarderen de inloop enorm, omdat de inloop voorziet in de behoefte die alle jongeren hebben; een eigen plek waar je jezelf kunt zijn!

Een bijzondere vorm van inloop: meidenwerk. Voor meiden in de leeftijd 10 tot 18 jaar organiseert Team StraatGeluid aparte bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor meiden. Een vrouwelijke medewerker van Team StraatGeluid besteedt onder andere aandacht aan:

 • Specifieke situaties/problemen met betrekking tot meiden
 • Versterken van het zelfbeeld van meiden
 • Seksuele bewustwording en weerbaarheid
 • Grenzen, wensen en intimiteit
 • Problemen thuis, school, pesten
 • Loverboys
 • Eetproblemen
 • Alcohol en drugs
 • Verlies en rouw
 • Veilig internetgebruik
 • LHBTI