Partners

Partners
Team StraatGeluid werkt voor verschillende opdrachtgevers. Gemeentes vragen advies over jongerenbeleid of vragen StraatGeluid de uitvoering hiervan te doen (Alkmaar en Koggenland). In dit verband staat Team StraatGeluid stevig in het lokale netwerk van het Veiligheidshuis, Centra voor Jeugd en Gezin, scholen, wijkagenten, jeugdbeschermers en de zorgpartners die per 1 januari 2015 door gemeenten zijn ingekocht. Met oog op de transitie jeugd vindt nauwe samenwerking plaats met de jeugd- en gezinscoaches en casemanagers. Vroegsignalering, advies, casusafstemming en zo nodig warm doorverwijzen zijn hier de winstpunten. Op gemeenteniveau wordt het product jongerencoaching ingekocht, zodat jongeren uit de hele gemeente individueel kunnen worden gecoacht wanneer dit nodig is. In de regio Alkmaar is de kennis van Team StraatGeluid over jeugdvraagstukken groot, daarnaast zijn de meeste jongeren al in beeld. Voor een indruk hiervan verwijzen wij u door naar onze Facebookpagina.

In de wijk werkt Team StraatGeluid veelal in opdracht van de bewonersondernemingen. Deze ontwikkeling is sterk in Alkmaar. In hun eigen wijk bepalen bewoners zelf wat zij willen, wat zij inkopen. Voor hen is zichtbaar resultaat voor een scherpe prijs belangrijk. Daarom hebben steeds meer bewonersondernemingen inloop en workshops bij StraatGeluid ingekocht. Bewonersondernemingen weten dat hun jeugd bij Team StraatGeluid in goede handen is.

StraatGeluid is een SBB en Kenwerk erkend leerbedrijf.