28 juli 2021

Jongeren / Ouders

Wij zijn StraatGeluid! StraatGeluid is de veilige haven voor elke jongere. Het belang van deze jongeren staat bij ons op 1. Onze professionals bereiken deze jongeren via verschillende Huiskamers, via jongerencoaching en bieden reïntegratie en dagbesteding trajecten op verschillende locaties. Onze achtergrond is even divers als waardevol en reikt van universiteit tot defensie. Met onze kennis en ervaring kunnen wij elke jongere perspectief bieden. 1. Persoonsgegevens aan te melden jongere 2. Gegevens aanmelder / doorverwijzer 3. Hulpvraag Wat is de zorg- of ondersteuningsvraag bij StraatGeluid? Dagbesteding: Traject van een jaar, doelend op re-integratie naar school of arbeid, inclusief intensieve ambulante ondersteuning als onderdeel van het traject om met de jongere kaders te scheppen ten behoeve van de ontwikkeling. Waar nodig of noodzakelijk, ondersteuning bij vervoer naar dagbesteding (casus afhankelijk). Ambulante ondersteuning: Begeleiding door een team lid van StraatGeluid bij de jongere thuis, bij de ouders, of op de woongroep. Samen met de begeleider wordt er gekeken welke vaardigheden je al beheerst en aan welke vaardigheden en doelen er samen aan gewerkt wordt totdat de jongere het zelf beheerst. Jongeren coaching: Coachtrajecten zijn concreet en gericht op wat de jongere motiveert. Bepaald wordt wat de jongere zelf kan en waar ondersteuning nodig is. Zo nodig schakelt de jongerencoach aanvullende hulpverlening in. 4. Integrale zorgtraject (invullen mits van toepassing) Is er bij de aanmelding sprake van integrale zorgJaNee (ga verder naar 5) Welke persoon heeft de regie over de jongere 5. Vanuit welke gemeentelijke indicatie is de zorg? WMOJeugdwetVerlengde Jeugdwet 6. Gegevens van het systeem Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Gegevens leerplicht Gegevens gemeente Een korte omschrijving van de voorgeschiedenis van de jongere, inclusief betrokken hulpverlening. Welke wensen/ doelen heeft de jongere m.b.t. de dienst van StraatGeluid? Geef kort de huidige (woon)situatie van de jongere weer. Is er een familiegroepsplan aanwezig JaNee Is er een 17+ plan opgesteld JaNee Naar aanleiding van de aanmelding zal het kader van Straatgeluid een beoordeling maken of er vervolg komt in de vorm van een intake. Deze beoordeling zal onder meer op basis van de volgende criteria gemaakt worden. Uit welke gemeente komt de jongere [...]
14 juli 2021

Perspectief

Wij zijn StraatGeluid! StraatGeluid is de veilige haven voor elke jongere. Het belang van deze jongeren staat bij ons op 1. Onze professionals bereiken deze jongeren via verschillende Huiskamers, via jongerencoaching en bieden reïntegratie en dagbesteding trajecten op verschillende locaties. Onze achtergrond is even divers als waardevol en reikt van universiteit tot defensie. Met onze kennis en ervaring kunnen wij elke jongere perspectief bieden. Meer Informatie
14 juli 2021

Team StraatGeluid

Team StraatGeluid Team StraatGeluid is voor alle jongeren en zet de jongere op 1. Ongeacht de vraag, dus zonder moeilijk doen. Maar met eigen kunnen & willen, met ouders, met eigen netwerk, dus gericht op wat wél kan. Ontmoet het Team
Naar Boven