Studio

De studio van StraatGeluid is een bron van muzikale inspiratie voor de jongeren. Onder leiding van een muziekdocent van StraatGeluid wordt er o.a. gewerkt aan songs, teksten en beats. Dit geeft de mogelijkheid aan jongeren om hun muzikale ideeën met professionele apparatuur daadwerkelijk op te nemen.

Tijdens de dagbesteding en reïntegratie wordt er intensief gewerkt aan muzikale projecten  in verschillende vormen, met een kop en een staart, zodat er een product ontstaat waar de jongere trots op kan zijn.

In de studio kan er ook gebruik gemaakt worden van het product emotieregulatie met muziek. In minimaal 5 sessies is muziek het middel om jongeren eigen emoties te helpen (h)erkennenen.