Aanmelden Bij StraatGeluid

Vraag jij je als jongere af op welke manier jij hulp of ondersteuning kan krijgen van StraatGeluid? Laat je ouder/verzorger of gezaghebbende je interesse weten en zij kunnen de stappen nemen voor een aanmelding bij StraatGeluid.

Mocht je er niet uitkomen neem dan alsnog gerust contact met ons op
en wij kijken samen met jou op welke manier dit mogelijk is.

Denkt u dat StraatGeluid passend is voor uw kind?
Dan adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de jeugdafdeling van uw gemeente
zodat zij samen met u de ondersteuning door StraatGeluid kunnen onderzoeken.

Bent u verwijzer en denkt u dat StraatGeluid een aanvulling kan zijn om uw jongeren te ondersteunen in zijn of haar zorgvraag.
Dan kunt u de jongeren vrijblijvend aanmelden bij een van de diensten van StraatGeluid.

StraatGeluid streeft ernaar dat verwijzers hun jongere eenvoudig kunnen aanmelden,
met als gevolg dat er op korte termijn duidelijkheid komt of de aanmelding
geschikt is voor een van de diensten van StraatGeluid.

De aanmeldingen worden zo snel als mogelijk beoordeeld en intern besproken.

Doorgaans zal de aanmelding binnen 5 dagen verwerkt worden waarnaar de verwijzer bericht ontvangt. Afhankelijk van de uitkomst streven wij ernaar om binnen 5 dagen met de jongeren, het systeem en de verwijzer een intake te plannen.


De ingevulde gegevens worden via SSL-encryptie en een https-verbinding beveiligd en naar een beveiligde email gestuurd.

Al uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en niet aan derden verstrekt.

  Naar aanleiding van de aanmelding zal het kader van Straatgeluid een beoordeling maken of er vervolg komt in de vorm van een intake. Deze beoordeling zal onder meer op basis van de volgende criteria gemaakt worden.
  • Uit welke gemeente komt de jongere (gecontracteerde gemeentes, HAL-regio of de BUCH- gemeentes of een andere? Daarbuiten is ook mogelijk maar vraagt andere richtlijnen).
  • Is er vanuit de aanbiedende partner, een Jeugdwet bepaling of WMO beschikbaar (afhankelijk van de hulp vorm).
  • Is de zorgvraag reëel om uitgevoerd te worden bij dagbesteding van StraatGeluid, dit is afhankelijk van diagnostiek, intensiteit, veiligheid, complexiteit, en de werkdoelen.
  • Past de jongere in de huidige groepsdynamiek van StraatGeluid, zodat de ontwikkeling van zowel aanmelder en de huidige jongeren gecontinueerd blijft.

  Al uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en niet aan derden verstrekt.

   Naar aanleiding van de aanmelding zal het kader van Straatgeluid een beoordeling maken of er vervolg komt in de vorm van een intake. Deze beoordeling zal onder meer op basis van de volgende criteria gemaakt worden.
   • Uit welke gemeente komt de jongere (gecontracteerde gemeentes, HAL-regio of de BUCH- gemeentes of een andere? Daarbuiten is ook mogelijk maar vraagt andere richtlijnen).
   • Is er vanuit de aanbiedende partner, een Jeugdwet bepaling of WMO beschikbaar (afhankelijk van de hulp vorm).
   • Is de zorgvraag reëel om uitgevoerd te worden bij dagbesteding van StraatGeluid, dit is afhankelijk van diagnostiek, intensiteit, veiligheid, complexiteit, en de werkdoelen.
   • Past de jongere in de huidige groepsdynamiek van StraatGeluid, zodat de ontwikkeling van zowel aanmelder en de huidige jongeren gecontinueerd blijft.

   Al uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en niet aan derden verstrekt.

    Naar aanleiding van de aanmelding zal het kader van Straatgeluid een beoordeling maken of er vervolg komt in de vorm van een intake. Deze beoordeling zal onder meer op basis van de volgende criteria gemaakt worden.
    • Uit welke gemeente komt de jongere (gecontracteerde gemeentes, HAL-regio of de BUCH- gemeentes of een andere? Daarbuiten is ook mogelijk maar vraagt andere richtlijnen).
    • Is er vanuit de aanbiedende partner, een Jeugdwet bepaling of WMO beschikbaar (afhankelijk van de hulp vorm).
    • Is de zorgvraag reëel om uitgevoerd te worden bij dagbesteding van StraatGeluid, dit is afhankelijk van diagnostiek, intensiteit, veiligheid, complexiteit, en de werkdoelen.
    • Past de jongere in de huidige groepsdynamiek van StraatGeluid, zodat de ontwikkeling van zowel aanmelder en de huidige jongeren gecontinueerd blijft.

    Al uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en niet aan derden verstrekt.

     Naar aanleiding van de aanmelding zal het kader van Straatgeluid een beoordeling maken of er vervolg komt in de vorm van een intake. Deze beoordeling zal onder meer op basis van de volgende criteria gemaakt worden.
     • Uit welke gemeente komt de jongere (gecontracteerde gemeentes, HAL-regio of de BUCH- gemeentes of een andere? Daarbuiten is ook mogelijk maar vraagt andere richtlijnen).
     • Is er vanuit de aanbiedende partner, een Jeugdwet bepaling of WMO beschikbaar (afhankelijk van de hulp vorm).
     • Is de zorgvraag reëel om uitgevoerd te worden bij dagbesteding van StraatGeluid, dit is afhankelijk van diagnostiek, intensiteit, veiligheid, complexiteit, en de werkdoelen.
     • Past de jongere in de huidige groepsdynamiek van StraatGeluid, zodat de ontwikkeling van zowel aanmelder en de huidige jongeren gecontinueerd blijft.
     Naar Boven