Aanmelden Bij StraatGeluid

Verwijzers

Bent u verwijzer en denkt u dat StraatGeluid een aanvulling kan zijn om uw jongeren te ondersteunen in zijn of haar zorgvraag.
Dan kunt u de jongeren vrijblijvend aanmelden bij een van de diensten van StraatGeluid.

StraatGeluid streeft ernaar dat verwijzers hun jongere eenvoudig kunnen aanmelden,
met als gevolg dat er op korte termijn duidelijkheid komt of de aanmelding
geschikt is voor een van de diensten van StraatGeluid. 

De aanmeldingen worden zo snel als mogelijk beoordeeld en intern besproken.

Doorgaans zal de aanmelding binnen 5 dagen verwerkt worden waarnaar de verwijzer bericht ontvangt.
Afhankelijk van de uitkomst streven wij ernaar om binnen 5 dagen met de jongeren,
het systeem en de verwijzer een intake te plannen.

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden via de onderstaande knop:

Jongeren

Vraag jij je als jongere af op welke manier jij hulp of ondersteuning kan krijgen van StraatGeluid?
Laat je ouder/verzorger of gezaghebbende je interesse weten en zij kunnen de stappen nemen voor een aanmelding bij StraatGeluid.

Mocht je er niet uitkomen neem dan alsnog gerust contact met ons op
en wij kijken samen met jou op welke manier dit mogelijk is. 

Ouder/verzorgers

Denkt u dat StraatGeluid passend is voor uw kind? 
Dan adviseren wij u om eerst contact op te nemen met de jeugdafdeling van uw gemeente 
zodat zij samen met u de ondersteuning door StraatGeluid kunnen onderzoeken.

Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden via de onderstaande knop: