Focus op de jongere

Team StraatGeluid geeft regelmatig voorlichting aan basis en voortgezet onderwijs, zorgprofessionals, ouders en natuurlijk jongeren zelf, over tal van onderwerpen. Team StraatGeluid is namelijk hèt kenniscentrum die weet welke interventies met jongeren werken op straat en welke beslist niet, hoe jongeren het beste bereikt kunnen worden en wat de trending topics zijn. Team StraatGeluid heeft verschillende disciplines in huis en heeft jaren expertise opgebouwd in de regio, met honderden jongeren, met tal van kansen en vraagstukken, in stad en dorp, op individueel- en op groepsniveau.

 • Jongeren: kansen en uitdagingen
 • Straatcultuur
 • Meidenwerk
 • Overbruggen generatieverschillen
 • Overbruggen multiculturele verschillen
 • Jeugdoverlast
 • Schooluitval
 • Drugsgebruik
 • Loverboys
 • LHBTI
 • Financiën & schulden
 • Bemiddelen in conflicten
 • Gezinsondersteuning
 • Gezond eten en bewegen
 • Local resources in de wijk
 • Transitie Jeugdzorg 2015
 • Sociale cohesie
 • Jongeren en social media
Naar Boven