Ouders / verzorgers en gezaghebbenden

Als u denkt dat uw kind (18-) baat heeft bij de hulp van StraatGeluid, is het aan u om hierin de eerste stappen te zetten.

Op de eerste plaats gaat u in gesprek met uw kind, wanneer daar nog de mogelijkheden voor zijn. Wanneer uw kind zich gesteund voelt door u als ouder/verzorger, geeft dit het traject een grotere kans van slagen. Wanneer uw kind al jeugdhulp krijgt, of wanneer u werkt met een gezinsvoogd (OTS), is het belangrijk dit ook met hen te bespreken. In deze fase is het handig om contact met StraatGeluid te zoeken. Klopt het beeld dat u heeft van wat StraatGeluid kan bieden? En kan StraatGeluid inderdaad iets voor u en uw kind betekenen?

Na deze verkennende fase is het belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente. Zij financieren de zorg van StraatGeluid vanuit de Jeugdwet. Zij besluiten ook of uw kind inderdaad naar StraatGeluid kan. Wanneer u een goed beeld heeft van uw hulpvraag en wat StraatGeluid biedt, helpt u uw gemeente weer met het sneller en correcter beoordelen van uw aanvraag. Het is gebruikelijk dat uw gemeente aanvullende vragen stelt en eventueel alternatieve routes onderzoekt.

Akkoord gemeente & gericht advies

Wanneer uw gemeente akkoord is voor de inzet van StraatGeluid, volgt een intake met u als ouders en uw kind. Nu wordt de zorgvraag verder uitgewerkt. Zo kan StraatGeluid gericht advies geven over de inzet van de juiste producten en een inschatting maken over de duur van het traject. Wanneer uw gemeente akkoord gaat met deze inschatting, zal de beschikking volgen (akkoord financiering StraatGeluid vanuit de Jeugdwet). U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

Wanneer uw kind start bij StraatGeluid, zit uw werk er nog niet op! Uw kind gaat een mooie maar ook pittige tijd tegemoet. Hij of zij zal meer inzicht krijgen in zichzelf, zal tegen zaken aanlopen, zal zich ontwikkelen. Hierin is uw steun, uw begeleiding, uw beschikbaarheid essentieel. StraatGeluid zal actief contact met u zoeken hierover en u zo nodig hierin begeleiden. Ook zal StraatGeluid u informeren over de ontwikkeling van uw kind, met in achtneming van richtlijnen omtrent het delen van persoonlijke informatie.

Protocool dagbesteding

Download hier het protocool dagbesteding in PDF formaat.

protocool-dagbesteding-vanaf-1-juni.pdf (0,27MB)
Naar Boven