Zorginstellingen moeten zorg leveren die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. StraatGeluid is momenteel midden in het proces om HKZ gecertificeerd te worden. Deze eisen staan beschreven in zorgwetgevingen zoals de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZI) en de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg (Wkkgz). Naast het voldoen aan deze zorgwetgevingen kan een zorginstelling een keurmerk of certificering voor de kwaliteit van zorgverlening hebben. Een keurmerk geeft aan wat kwaliteit inhoudt en hoe deze wordt gemeten. Alleen organisaties die gecertificeerd zijn ontvangen een keurmerk.