StraatGeluid samenwerking met scholen

Voor de verschillende begeleidings- en coachingstrajecten onderhoudt StraatGeluid een goede samenwerking met de scholen in de regio. Tijdens trajecten werken jongeren namelijk regelmatig aan een (aangepast) schoolprogramma, waarin de betrokken school een aangepast onderwijsaanbod biedt. Daarnaast stromen jongeren regelmatig uit naar een opleiding. Deze uitstroom wordt goed voorbereid, het is immers altijd maatwerk. De begeleiding door StraatGeluid en het onderwijs vanuit school vormen altijd een passend geheel voor de jongere. Wanneer een jongere van StraatGeluid uitstroomt richting een opleiding (BOL of BBL), zoekt StraatGeluid samen met de jongere en met het onderwijs een passende leerwerkplek of stage. In Alkmaar bijvoorbeeld zijn goede samenwerkingsafspraken met:

  • (Speciaal) Basisonderwijs: De Spinaker
  • (Speciaal) Voortgezet onderwijs: HelioMare, De Spinaker en De Viaan.
  • Voortgezet onderwijs: VO scholen Alkmaar
  • MBO onderwijs: Horizon College

Daarnaast geeft StraatGeluid voorlichting aan scholen. Met de kennis en ervaring die StraatGeluid in de jaren heeft opgebouwd, kan StraatGeluid een voorlichting op maat aanbieden. Denk hierbij aan onderwerpen met betrekking tot jongeren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van lachgasballonnen.

Naar Boven