Jongerencoaching

Jongerencoaching richt zich met name op jongeren die het niet alleen redden. StraatGeluid neemt altijd de positie in naast de jongere, in het belang van de jongere. De jongerencoach coacht de jongere 1op1, afhankelijk van de vraag van de jongere. Hierin streeft de jongerencoach zelfredzaamheid na. StraatGeluid kijkt altijd naar de context van het gezin. Een gedragswetenschapper van StraatGeluid adviseert hierin.

Coachtrajecten zijn concreet en gericht op wat de jongere motiveert. Bepaald wordt wat de jongere zelf kan en waar ondersteuning nodig is. Zo nodig schakelt de jongerencoach aanvullende hulpverlening in, in samenspraak met de bekende (jeugd)partners, zoals gemeenten, scholen, jeugdhulpverleners, huisartsen en Veiligheidshuizen NHN.

StraatGeluid heeft expertise opgebouwd rond:

  • Jongeren die dreigen uit te vallen of vast zitten in de anonimiteit.
  • Jongeren van straat.
  • Jongeren die vastlopen in multiculturele problematiek.
  • Jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit, voorkomen van uithuisplaatsing, crisisinterventie, schoolverlaters, schuldhulpverlening.
  • Ex-gedetineerde jongeren.
  • Kwetsbare meiden
  • LHBTI-jongeren.