Jij de nieuw collega van team StraatGeluid?

Wil jij onderdeel worden van de StraatGeluid familie, houd dan vooral deze pagina in de gaten.

StraatGeluid is continu in beweging, dus als dynamisch groeiende jongerenorganisatie is dit de plek waar de volgende vacature geplaatst zal worden. Spreekt de vacature jou aan, reageer dan vooral en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op. 

Bekijk onderstaande vacature(s) of mail je (open) sollicitatie naar info@straatgeluid.nl

StraatGeluid B.V.

StraatGeluid is op zoek naar een gekwalificeerde en ervaren medewerker voor het coachen en begeleiden van jongeren in een dagbesteding- en reïntegratie traject.

StraatGeluid B.V.

StraatGeluid B.V. is pionier in het begeleiden en coachen van jongeren. Ruim vóór de transitie Jeugdzorg (januari 2015) zette StraatGeluid de jongere al op de eerste plaats. Ongeacht de coachvraag, 24/7, dus zonder moeilijk doen. Maar gericht op wat de jongere wil, met het eigen netwerk, dus gericht op wat wèl kan. Juist de jongeren die tussen wal en schip vallen, jongeren die onzichtbaar en anoniem op straat lijken te zijn, jongeren die uitvallen bij reguliere trajecten op school en hulpverlening. Juist déze jongeren geeft StraatGeluid B.V. een stem. Jongeren die steviger staan worden ingezet als vrijwilliger of als trainee, en groeien daarmee naar een rolmodel voor andere jongeren. Mede hierdoor is in de loop der jaren een familiecultuur ontstaan met een hoge mate van onderlinge betrokkenheid en loyaliteit. StraatGeluid B.V. positioneert zich altijd naast de jongere, binnen de lokale en regionale keten van jeugdprofessionals.

Functieomschrijving:

Als medewerker coach en begeleid je jongeren (18-/18+) op een locatie van StraatGeluid naar een gezonde dagbesteding. Idealiter is dit een schooltraject of werk, of een combinatie hiervan. Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, coacht de medewerker de jongere naar een passende dagbesteding. Binnen StraatGeluid zijn hier tal van mogelijkheden voor. Wanneer zorg voorliggend is, checkt de medewerker of deze zorg adequaat loopt. Zo nodig wordt met betrokken netwerkpartners hierin maatwerk geleverd. Samen met de jongere wordt bepaald waarnaartoe gewerkt wordt.

De verschillende locaties van StraatGeluid worden ingezet als een ervaringswerkplek. Op www.straatgeluid.nl krijg je een goede indruk van deze locaties en werkzaamheden. Op locatie geef je dagelijks sturing aan een groep (5-6) jongeren, bouw je een positieve werkrelatie op, heb je oog voor talent en ontwikkel je de vaardigheden van de jongere. Zo nodig creëer je een 1op1-moment. Ook help je waar nodig met praktische zaken, zoals het bedienen van een machine.

Binnen al deze werkzaamheden is veel ruimte voor eigen creativiteit. Gaandeweg maakt de jongere kennis met de basisberoepshouding en ontwikkelt hij of zij een gezond dag-nacht ritme. Hier coacht de medewerker StraatGeluid op. Ook wordt gaandeweg duidelijk waar de interesses van de jongere liggen. De medewerker van StraatGeluid kan al deze inzichten omzetten in een leuke en effectieve leerlijn.

De medewerker van StraatGeluid gaat zo nodig met de jongere mee de deur uit. Naar een gesprek op school of werk, of samen in gesprek met een hulpverlener over een lastig onderwerp. Soms is het nodig dat een jongere thuis wordt opgehaald. Of dat thuis met de ouders van een jongere wordt gesproken. Ook dit ambulante stuk is maatwerk.

Je hebt de volgende competenties ontwikkeld:

 • In een groep kunnen werken, sturing kunnen geven aan een groep. Assertiviteit is hierin belangrijk.
 • Contact kunnen leggen en betekenisvolle relaties kunnen aangaan. Hierin is echt naar een jongere kunnen luisteren erg belangrijk.
 • Kunnen coachen.
 • Kunnen, de-escaleren, preventief handelen, de-escaleren, proactief handelen in ad hoc situaties.
 • Talenten en ontwikkelpunten kunnen signaleren en dit met de jongere vertalen naar een (schriftelijk) werkplan.
 • Het kunnen overbrengen van kennis en het kunnen aanleren/versterken van vaardigheden.
 • Mensen met elkaar kunnen verbinden.
 • Op geloofwaardige manier standvastig kunnen zijn, onder andere in het bewaken van grenzen, die van anderen en van jezelf.
 • Hiervoor kun je communiceren, samenwerken, reflecteren, methodisch handelen, kun je je inleven in een ander, ben je stressbestendig, creatief en flexibel.

Functie-eisen:

 • Je bent ten minste HBO geschoold met een diploma in social work, sociaal pedagogische hulpverlening (SPH), maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) of iets soortgelijks
 • Je hebt ten minste 2 jaar aantoonbare relevante ervaring en kunt referenties overleggen.
 • Je hebt kennis van de leefwereld van (risico)jongeren.
 • Je bent SKJ-geregistreerd (waarbinnen een VOG een eis is).
 • Je hebt kennis van de (verlengde) Jeugdwet en de ontwikkelingen binnen het domein jeugd met daarin oog voor preventie.
 • Je hebt geen 09.00 tot 17.00-mentaliteit.
 • Je hebt kennis van voorkomende jeugd-gerelateerde problematieken, zoals intra persoonlijke beperkingen (lvb, ad(h)d, odd, hechtingsproblematiek, …) en systeembeperkingen (opvoedproblemen, intergenerationele vraagstukken, financiële risico’s, … ) en kunt hier met begeleiding en coaching op aansluiten.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart.
 • Je wilt en kunt je conformeren aan de bedrijfscultuur. Je gaat hiervoor akkoord met de gedragscode van StraatGeluid B.V. middels ondertekening. Deze geboden vormen de fundering van StraatGeluid B.V. waarin onder andere opgenomen is dat je anderen (cliënten én collega’s) met respect behandelt en dat je niet oordeelt over iemand zijn afkomst, geaardheid of religie.

 Persoonlijkheid:

Als ambulant begeleider ligt je hart altijd bij de jongere. Je bent betrokken. Je staat stevig in je schoenen. Je kunt verbinding zoeken in voor- en tegenslag. Dat merkt de jongere aan jou. Zelf ben je een rolmodel voor de jeugd. Je bent creatief, vooral in het bedenken wat wèl werkt. Met en voor een jongere kun je out-of-the-box denken. Daarbij ben je niet bang om een keer ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Dit betekent onder andere dat je je niet laat afschrikken door kaders & formaliteiten, wanneer deze het belang van de jongere schaden. Jij plaatst altijd het belang van de jongere op de eerste plaats, al het andere is hieraan ondergeschikt. Zo nodig ben je de luis in de pels, je ben vasthoudend. Je gelooft dat elk mens iets moois te bieden heeft. Als je trots bent, ben je dat eerder op de jongere dan op jezelf.

Wat mag je van StraatGeluid B.V. verwachten?

 • – Een salaris conform de cao Jeugdzorg.
 • – Casuïstiekbespreking
 • – Veel ruimte voor persoonlijke groei
 • – Professionele ontwikkeling (HKZ, BHV, zelfmoordpreventie, Verwijsindex ect ).
 • – Voorkeursbeleid: bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur naar een vrouw.

Je krijgt er een familie bij: de StraatGeluid-familie! Je collega’s staan voor je klaar, op goede dagen en op minder goede dagen. Je staat er nooit alleen voor.

De sluitingsdatum voor deze vacature is zaterdag 31 november 2020. Er zullen zo nodig meerdere gespreksrondes plaatsvinden. Je ontvangt hiervoor per e-mail een uitnodiging. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief en CV per e-mail naar info@straatgeluid.nl