Samenwerkende professionals

Team StraatGeluid werkt met alle partijen samen die betrokken zijn bij jeugd. Op de eerste plek natuurlijk de jongere zelf en diens wettelijke vertegenwoordigers. Dan komt ook snel het eigen netwerk rond de jongere in beeld, zoals familie en vrienden.

Samenwerkende professionals zijn er op verschillende niveaus. Gemeentes en gemeentelijke organisaties zoals het Veiligheidshuis in de rol van signaleerde, regievoerder en uitvoerder van de Jeugdwet en WMO. Met (jeugd)hulpverleningsorganisaties zoals jeugd-GGZ trekt StraatGeluid graag op in het belang van de jongere. StraatGeluid neemt regie of werkt onder regie, net wat het beste werkt voor de jongere.

StraatGeluid staat voor kwaliteit. Daarom hebben StraatGeluid en haar medewerkers zich verbonden aan het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en wordt kwaliteit gewaarborgd binnen de HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

StraatGeluid levert, net als andere (jeugd)zorgorganisaties, informatie aan het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). Dit ten behoeve van grip op regionale en landelijke uitvoering van de Jeugdwet. Ook levert StraatGeluid input voor de VIN (verwijsindex). Expertise rondom jeugd wordt gehaald bij en gebracht naar het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

Na deze verkennende fase is het belangrijk dat u contact opneemt met uw gemeente. Zij financieren de zorg van StraatGeluid vanuit de Jeugdwet. Zij besluiten ook of uw kind inderdaad naar StraatGeluid kan. Wanneer u een goed beeld heeft van uw hulpvraag en wat StraatGeluid biedt, helpt u uw gemeente weer met het sneller en correcter beoordelen van uw aanvraag. Het is gebruikelijk dat uw gemeente aanvullende vragen stelt en eventueel alternatieve routes onderzoekt.

Naar Boven