Voor alle jongeren, de jongere op 1

Team StraatGeluid is voor alle jongeren en zet de jongere op 1. Ongeacht de vraag, dus zonder moeilijk doen. Maar met eigen kunnen & willen, met ouders, met eigen netwerk, dus gericht op wat wél kan. Juist de jongeren die tussen wal en schip vallen, jongeren die onzichtbaar en anoniem op straat lijken te zijn, jongeren die uitvallen bij reguliere trajecten op school en hulpverlening. Juist déze jongeren geeft Team StraatGeluid een stem.

Team StraatGeluid bereikt de onbereikbare jongeren, daar zijn we goed in. Jongeren die steviger staan zetten we in als vrijwilliger, als trainee en maken we daarmee tot rolmodel voor andere jongeren.

Naar Boven