Inloop/Huiskamer

Jongeren kunnen op vaste dagen en tijden de Huiskamer laagdrempelig binnenstappen, waar zij mee kunnen doen aan activiteiten, onder leiding van een creatief docent van StraatGeluid. De Huiskamer is een ruimte, vaak in of bij een wijkcentrum, wat is vrijgemaakt voor jongeren. In bijna elke stad of wijk is het weer net een beetje anders georganiseerd.

Inloop zorgt ervoor dat jongeren minder op straat hangen en juist meer binnen zijn, in een veilige omgeving, waar leeftijdsadequate ontwikkeling wordt gestimuleerd. Bezoekende jongeren worden gestimuleerd bij te dragen aan de inrichting en het programma-aanbod van de Huiskamer.

2fae8520-b6a9-493b-a441-8ba890d7ad09

Bijeenkomsten voor meiden

Een bijzondere vorm van inloop: meidenwerk. Voor meiden in de leeftijd 10 tot 18 jaar organiseert Team StraatGeluid aparte bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor meiden. Een vrouwelijke medewerker van Team StraatGeluid besteedt onder andere aandacht aan:

 • Specifieke situaties/problemen met betrekking tot meiden
 • Versterken van het zelfbeeld van meiden
 • Seksuele bewustwording en weerbaarheid
 • Grenzen, wensen en intimiteit
 • Problemen thuis, school, pesten
 • Loverboys
 • Eetproblemen
 • Alcohol en drugs
 • Verlies en rouw
 • Veilig internetgebruik
 • LHBTI

Openingstijden

Hieronder staan de openingstijden van onze huiskamers beschreven.

Naar Boven