Regeling voor klachten

StraatGeluid zet de jongere altijd op de eerste plaats. Dit leidt in de regel tot kwalitatief goede begeleiding en coaching, en tot tevreden en succesvolle jongeren. Toch kunnen dingen anders verlopen dan je had verwacht. Wanneer je niet tevreden bent, of wanneer je een klacht hebt, gaan we daar zorgvuldig mee om. Samen proberen we een oplossing te vinden. Daarbij word je privacy gewaarborgd conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We proberen eerst je klacht zorgvuldig en informeel op te lossen. Wanneer dit niet lukt, volgt een formele behandeling. StraatGeluid hanteert een schriftelijk klachtenreglement. De gehele klachtenprocedure kun je downloaden via de onderstaande knop:

A: Informele klachtbehandeling

Stap 1: Probeer samen met de medewerker van StraatGeluid het probleem op te lossen.

Ontevredenheid kun je het best direct bespreken met de direct betrokken medewerker. Een open en direct gesprek kan veel duidelijkheid geven. Samen kunnen jullie op een zorgvuldige en prettige manier tot een oplossing komen.

Stap 2: Schakel zo nodig de klachtenfunctionaris in.

Mocht het direct bespreken en oplossen van je ontevredenheid of klacht bij de directe medewerker niet lukken, dan kun je de klachtenfunctionaris van StraatGeluid inschakelen. Deze onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de bemiddeling en behandeling van je klacht binnen StraatGeluid. Je kunt bij hem terecht voor vragen en advies over je rechten en plichten, over de klachtenprocedure en natuurlijk over de klacht zelf. Samen met hem kun je bepalen op welke wijze je klacht het best behandeld kan worden. Hij streeft ernaar om samen met jou en de betrokken medewerker tot een gezamenlijke oplossing te komen. De klachtenfunctionaris rond de hele interne en informele klachtenbehandeling met je af.

B: Formele klachtbehandeling

Stap 3: vraag zo nodig een formeel oordeel aan de directeur van StraatGeluid.

Ben je niet tevreden over het resultaat van de informele klachtbehandeling, dan kun je de directeur van StraatGeluid, dhr. Brian van der Vliet, verzoeken om binnen zes weken een inhoudelijk oordeel te geven over je klacht.

Stap 4: Wend je tot de Klachtenportaal Zorg.

Ben je ontevreden over de wijze waarop de directeur van StraatGeluid jouw klacht heeft behandeld, of kun je je niet vinden in zijn oordeel, dan kun je jouw klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. De werkwijze van Klachtenportaal zorg vind je Meer informatie kun je vinden op www.klachtenportaal.nl.

Andere externe organisaties welke je kunnen bijstaan.

– StraatGeluid is een gecontracteerde jeugdzorgaanbieder voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) heeft expertise in huis om je te adviseren en je bij te staan in jouw klacht. Het AKJ kan zo nodig ook een vertrouwenspersoon beschikbaar stellen.
– De Kinderombudsman is een onafhankelijke organisatie met expertise over de rechten van het kind. Meer informatie vind je op www.dekinderombudsman.nl.

Naar Boven