StraatGeluid is actief in verschillende gemeenten

StraatGeluid is actief voor en in verschillende gemeenten. Sommige producten worden ingekocht door gemeenten, sommige door partnerorganisaties en sommige producten worden zelfs ingekocht door bewonersondernemingen. Inkoop is altijd aan verandering en ontwikkelingen onderhevig, maar globaal valt de volgende productindeling te maken.

Dit product is op dit moment door de Gemeente Alkmaar ingekocht. De 2 jongerencoaches van Alkmaar bedienen de Alkmaarse jongeren tussen de 11 tm 27 jaar. Trajecten worden gestart op inzicht van de jongerencoaches zelf en in overleg met de Alkmaarse wijkteams. Een indicatie vanuit de jeugdwet en WMO is niet nodig. Regelmatig is StraatGeluid in gesprek met andere gemeenten voor de inzet van dit product, wijzigingen in aanbod vind je op deze pagina.

Jongeren krijgen binnen dit product dagbesteding, werken hiermee aan een gezond dag-nachtritme, ontwikkelen hun vaardigheden en proberen aansluiting te vinden in het onderwijs, stage of werk. De dagbesteding en reïntegratie traject verloopt hand in hand met ambulante ondersteuning, hierdoor is er ruimte om tijdens de dagbesteding 1op1 met de jongere inhoudelijk en intensiever te werken aan de doelen. Een ambulant begeleider van StraatGeluid komt o.a. bij de jongere thuis, of gaat mee naar gesprekken en ondersteunt waar nodig zodat successen zich langzaam kunnen uitbreiden naar andere levensgebieden. StraatGeluid is voor de jongeren en het systeem 24 uur per dag beschikbaar waardoor er buiten de reguliere tijden ook ondersteuning geboden kan worden. Dit is een goede basis voor andere professionals om bijvoorbeeld te starten met traumatherapie, psycho-educatie of opvoedondersteuning. Hier zoekt StraatGeluid nadrukkelijk de samenwerking met andere professionals om te komen tot een gezamenlijk plan met duidelijke doelen.

Ambulante begeleiding van StraatGeluid is passend voor jongeren die uit vallen, of dreigen uit te vallen, op één of meerdere levensgebieden. Thuis, school, werk en een gezonde vrije tijdinvulling zijn hier voorbeelden van. Een jongere kan starten na verwijzing van de gemeente of huisarts (Jeugdwet).

SF Kantoor Beneden 2
3ee4c888-c442-4caa-a437-5c5d92b2c73d

Workshops

Workshops zijn informerende en motiverende bijeenkomsten voor met name jongeren, rond een bepaald thema. Regelmatig is muziek onderdeel van de methodiek. Emotieregulatie met muziek is een 1op1-traject waarin een jongere onder professionele begeleiding emoties kan leren uiten, met(rap)muziek als methode. In de praktijk loopt dit wel eens gelijk op met traumatherapie (extern). Emotieregulatie met muziek kan worden ingezet als onderdeel van een bestaand product van StraatGeluid, maar het kan ook apart worden ingekocht als een aparte interventie. Het product voorlichting & kennisdeling is meer een workshop voor professionals en ouders, over jongeren-gerelateerde (risico)onderwerpen, zoals bijvoorbeeld lachgas. Voorlichting kan overigens óók worden gegeven aan jeugd, afhankelijk van de vraag. Het product inloop betreft de realisatie van een Huiskamer in een wijk; een veilige plek voor jongeren om samen te komen. Kansen en risico’s worden hier snel gezien en jongeren hangen minder op straat. Deze vier producten worden wisselend ingekocht door gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, scholen, bewonersondernemingen en andere geïnteresseerde partijen. StraatGeluid kan je meer vertellen over het lopende aanbod in jouw regio.

Trajecten van StraatGeluid worden op inhoud geadviseerd door een gedragswetenschapper, verbonden aan StraatGeluid. StraatGeluid werkt niet met een persoonsgebonden budget of met indicaties vanuit de wet langdurige zorg (WLZ)

Naar Boven