Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding van StraatGeluid is passend voor jongeren die uit vallen, of dreigen uit te vallen, op één of meerdere levensgebieden. Thuis, school, werk en een gezonde vrije tijdinvulling zijn hier voorbeelden van. Een jongere kan starten na verwijzing van de gemeente of huisarts (Jeugdwet).

Oorzaken van uitval zijn vaak complex. Jongeren zelf lopen soms vast door gevoelens van angst of depressie. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Soms draagt een complexe gezinssituatie bij aan uitval, zoals een scheiding van ouders. Soms verliest een jongere zich in verslaving. Vaak echter komen verschillende factoren samen en valt een jongere daardoor uit.

StraatGeluid begint bij het begin: een positief contact met de jongere. Vanuit het positieve contact wordt de hulpvraag van de jongere in kaart gebracht.

De ambulant begeleider van StraatGeluid gaat naast de jongere staan, neemt de jongere soms letterlijk bij de hand. Een aantal uur per week trekken zij samen op. Concrete zaken worden geregeld, zoals bijvoorbeeld inschrijven voor een school, of meegaan naar een lastig gesprek.

De ambulant werker schakelt tussen coaching en overnemende begeleiding, de jongere ervaart succes.  In dit proces ontwikkelt de jongere vaardigheden en worden doelen behaald. Waar nodig wordt de verbinding met professionele partners gezocht.

Naar Boven