Ambulante begeleiding.

Jongeren kunnen vastlopen op meerdere levensgebieden. Bijvoorbeeld thuis, op school of in het werk. Hiervoor zijn vaak meerdere oorzaken aan te wijzen. Intrapersoonlijke problemen zoals (kenmerken van) beperkingen, knelpunten in het systeem zoals onvoldoende beschikbare ouders, ‘verkeerde’ vrienden of drugsgebruik kunnen leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, angsten, weerstand tegen hulpverlening, verlies van motivatie en een ongezond dag-nachtritme. Vaak zijn deze jongeren moeilijk te bereiken en is het lastig te starten met een effectief hulpverleningstraject.

Ambulante begeleiding van StraatGeluid begint altijd bij de jongere zelf. In plaats een jongere pushen naar opgelegde doelen, start ambulante begeleiding in de leefwereld van de jongere, werkt begeleiding altijd aan een goede werkrelatie en sluit de begeleiding aan op wat de jongere zelf wil bereiken. Van hieruit kan met de jongere verder worden gewerkt.

De ambulant begeleider van StraatGeluid gaat naast de jongere staan, vervult een voorbeeldfunctie en neemt de jongere soms letterlijk bij de hand. Een aantal uur per week trekken zij samen op. Concrete zaken worden geregeld, in de breedste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld inschrijven voor een school. Of meegaan naar een lastig gesprek. Soms fungeert de ambulant begeleider als ‘lijm’ tussen de jongere en een al bestaand hulpverleningstraject. In een ambulant begeleidingstraject van StraatGeluid activeert de begeleider de jongere, leert de jongere zelf vaardigheden aan, wordt de jongere weerbaarder, groeit het zelfvertrouwen en ontwikkelt de jongere zelfdiscipline. Een gedragswetenschapper verbonden aan StraatGeluid adviseert hierin.

Een ambulant begeleidingstraject bij StraatGeluid kenmerkt zich door;

  • StraatGeluid haakt aan bij wat de jongere wil.
  • StraatGeluid bouwt een werkrelatie op.
  • De jongere ontwikkelt vaardigheden gekoppeld aan een specifiek doel.
  • Begeleiding gericht op succeservaring wat leidt tot activering.
  • Inzicht en vertrouwen krijgen in eigen kunnen, ontwikkelen van zelfdiscipline.
  • Elk traject is maatwerk. Persoonlijke positieve aandacht is het begin van succes.
  • Activeren van de jongere door middel van sport of gebruik van de studio.