Wat doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig thuis. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld.

Bel Veilig thuis 0800-2000

Het nummer 0800-2000 is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar. Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee komt u vanzelf terecht bij de regionale organisatie bij u in de buurt. Bent u in direct gevaar, bel dan 112.

Bij Veilig thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Wilt u dat er actie wordt ondernomen? Dan is uw toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven. Bijvoorbeeld als u en de kinderen opvang nodig hebben als de situatie thuis gewelddadig is.

Ook kan de dader een huisverbod krijgen.

Naast het telefoonnummer heeft Veilig thuis een website met informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. De hulplijn is er ook voor getuigen van seksueel misbruik. Of voor mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen. Het telefoonnummer is 0900 – 9999 001. Het is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.

Kindertelefoon

Kinderen jongeren tot 18 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon. Bijvoorbeeld in geval van mishandeling, ruzie thuis of seksueel geweld. Het telefoonnummer is 0800 – 0432. Het is iedere dag bereikbaar van 11.00 uur tot 21.00 uur.

Meldcode voor hulpverleners

Bent u leraar, huisarts of hulpverlener en heeft u het vermoeden van huiselijk geweld. Gebruik dan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om te zien wat u kunt doen.

Naar Boven