Wij zijn StraatGeluid!

StraatGeluid is de veilige haven voor elke jongere. Het belang van deze jongeren staat bij ons op 1. Onze professionals bereiken deze jongeren via verschillende Huiskamers, via jongerencoaching en bieden reïntegratie en dagbesteding trajecten op verschillende locaties.

Onze achtergrond is even divers als waardevol en reikt van universiteit tot defensie. Met onze kennis en ervaring kunnen wij elke jongere perspectief bieden.

  Naar aanleiding van de aanmelding zal het kader van Straatgeluid een beoordeling maken of er vervolg komt in de vorm van een intake. Deze beoordeling zal onder meer op basis van de volgende criteria gemaakt worden.
  • Uit welke gemeente komt de jongere (gecontracteerde gemeentes, HAL-regio of de BUCH- gemeentes of een andere? Daarbuiten is ook mogelijk maar vraagt andere richtlijnen).
  • Is er vanuit de aanbiedende partner, een Jeugdwet bepaling of WMO beschikbaar (afhankelijk van de hulp vorm).
  • Is de zorgvraag reëel om uitgevoerd te worden bij dagbesteding van StraatGeluid, dit is afhankelijk van diagnostiek, intensiteit, veiligheid, complexiteit, en de werkdoelen.
  • Past de jongere in de huidige groepsdynamiek van StraatGeluid, zodat de ontwikkeling van zowel aanmelder en de huidige jongeren gecontinueerd blijft.
  Share
  Naar Boven